24-6-2019

flores e sementesos tróqueles
campanillas ou digitalis
en apoxeo hai unhas semanas
murchan as flores e as sementes
seguirán os seus camiños
cumprirán a súa tarefa?

primeira foto de barbara

barbara-aldiss.com
nos poulos da ghaspara