20-12-2012

as terras unha soa terra
o monte alba
e o monte albán

a terra da chuvia galiza

o pais das nubes oaxaca
a tua profunda ria
os manglares de chacagua

os cañons do sil
a cañada cuicateca
a limia e a terra cha
o altiplano zapoteca

o monte alba
e o monte albán

os ayuuks cerros
e a serra do galiñeiro

as terras unha soa terra

manolo pipas