03-12-2010

presentación

envolventes as palabras
dez meses despois de botar a andar
está a mudar a sua presentacion
a imaxe de cabeceira e algunhas formas
e abre alguns novos cadernos
as entradas doutros espacios amigos
e especialmente un libro para as visitas
para que poida haber comunicacion entre nos
graciñas a promathea polas novas formas
e a sietehost pola etapa anterior
e a ti por estar nesa outra beira


este espacio agradece as colaboracions

e as reproduccions dos seus contidos

e fomenta a cultura livre
a imaxe da foto das nubes
que abria o frontal
da paso a un debuxo da lua
con outras formas envolventes
 
 
nubes
unhas palabras
as palabras e o espacio
as nubes e as palabras
e as arbores caidas
que tamen son palabras
...
envolventes as palabras
as palabras envolventes
envolventes verso a verso
as imaxes
os olores
ai güerita as palabras
o alento
eses versos envolventes
envolventes nota a nota
as tonadas
os sabores
morenita as palabras
da memoria
as historias envolventes
envolventes as cantigas
noite rota
lua chea
envolventes as palabras
ai chiquita
galiza-oaxaca
09-10
...
unhas poucas palabras
nestes ultimos meses
entre o verán e o inverno
primeiro na galiza e agora en oaxaca
valorei a posibilidade de abrir
un novo espacio para a palabra
para o verso e o poema e outras formas
como a cancion o relato chiquito
literatura oral pero escrita
neste novo formato pois
un espacio para a creacion e a cronica
e mesmo para o dialogo poetico
a proposta era de abrir o espacio
en solitario ou en grupo
e ai vou no persoal a tentar construilo
coa necesaria axuda tecnica e outras ideas
para darlle un compoñente mais colectivo
unha aperta
en oaxaca 1-10
...
a palabra o verso o poema
o manifesto da palabra
a festa do verso
a palabra e as palabras
a frase e o relato o verso e o poema
as outras palabras
o texto e a musica a voz e a canción
os versos e o poema
entrelazadas palabras
os cabelos e a trenza
entrelazados versos
as palabras e o poema
os fios e a corda
entrelazadas palabras
sumando as suas forzas
as ondas na praia
entrelazando escumas
salgadas palabras
palabras entrelazadas
os versos os poemas
envolventes as palabras
lariño
oaxaca
1-10
...
as nubes
estas e outras nubes
brancos azuis e grises
entrelazados
camiñan estas nubes
os debuxos que ti ves
esas efimeras formas
as nubes da mixteca
e as nubes do morrazo
o monte alba e monte albán
a serra zapoteca e a serra do courel
o altiplano oaxaqueño e a terra cha
os cañons do sil e a cañada cuicateca
a entrada e as illas da tua ria
e os manglares de chacagua
e os ventos do istmo e de karnota
oaxaca o pais das nubes
terra das nubes galiza
...
os paus das arbores caidas
uns troncos amontonados farán leña pro comal
arbores da serra mixe o encino e o yabital
como grandes esculturas que tirou o temporal
estes paus que son refuxio
pra tanto pequeno animal
entre a leña tamen xogan jeni abella e tomás
outro lume xa prepara sabroso mixe tamal
vida na comunidade a milpa e o cafetal
o mencer e o solpor as formas da terra nai
tres dias e catro noites
xa nos temos que marchar
a cidade que nos chama co seu distinto cantar
as marchas e os papeleos o dificil avanzar
troncos e leña dan paso ao frio lume do gas
a cidade é un bosque dificil de camiñar
os golpes de tantas guerras
a opresion da falsa paz
tres dias e catro noites
son as cinco da mañan
cruzaremos o mencer
outro dia que xa vai
terras de oaxaca xaneiro do 2010
unha aperta
madeira